امام علی(ع)

امام علی(ع)

امام علی(ع)

تاریخ عملیات: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۶۰
تعداد مشاهده: ۱۷۷۱
مكان عملیات: منطقه عمومی شوش و سوسنگرد و تپه‌های الله‌اكبر در شمال رودكرخه
ارگان‌های عمل‌كننده: سپاه، ارتش و ستاد جنگ‌های نامنظم
تلفات دشمن: 300 نفر كشته، زخمی و اسیر
اهداف عملیات: آزادسازی تپه‌های الله‌اكبر و عقب راندن دشمن از شمال و شمال‌غربی شهر سوسنگرد

آزادسازی تپه‌های الله‌اكبر
روز 31 اردیبهشت ماه 1360 یك روز بزرگ در تاریخ جنگ بود. نیروهای سپاه پاسداران و ارتش، به‌طور مشترك و هم‌زمان از سه محور، نخستین حمله هماهنگ خود را به اجرا گذاشتند. این عملیات با فرماندهی مشترك سپاه و ارتش در منطقه الله‌اكبر به اجرا درآمد. دو عملیات یكی در سوسنگرد و دیگری در شمال كرخه و غرب سوسنگرد انجام شد تا عملیات اصلی در چهار محور فرعی در شمال رود كرخه، بر روی تپه‌های الله‌اكبر صورت پذیرد. پس از انجام عملیات امام علی(ع) كه با هدف آزادسازی این تپه‌های مهم در منطقه‌ای به وسعت یك‌صد كیلومترمربع انجام شد، پس از عقب راندن دشمن از محور شمال و شمال‌غرب سوسنگرد، نیروهای خودی با رها كردن آب رودخانه وحشی كرخه در حدفاصل این رود تا تپه‌های معروف الله‌اكبر، از پیش روی مجدد دشمن جلوگیری نموده و طی چند مرحله تك وگریز، آن‌ها را از روستای هوفل تا روبروی روستای سیدخلف پس زدند.
نیروهای صدام تلاش كردند تا با ساخت سد خاكی، علاوه بر خشك كردن زمین، به به خط پدافندی خود ثبات و وسعت دهند، تا آن‌كه با پایان فصل زمستان و بارندگی، منطقه شمال كرخه به مرور خشك شد و نیروهای ایرانی مجدداً خط پدافندی خود را تا روبروی روستای سیدخلف پیش بردند. دشمن نیز در سه مرحله تلاش كرد تا مواضع از دست داده را باز‌پس‌گیری و اشغال كند، اما در تمامی تلاش‌های خود ناكام ماند.
در عملیات امام علی(ع)، دو گردان از لشگر 92 زرهی اهواز(ارتش)، دو گردان پیاده از سپاه و دو گردان از ستاد جنگ‌های نامنظم شهید دكتر چمران حضور داشتند.
با این حمله تپه‌های الله‌اكبر، منطقه شحیطیه و اراضی شمال سوسنگرد آزاد شدند. هم‌چنین با عملیاتی كه نیروهای تحت امر سپاه به‌طور هم‌زمان در غرب سوسنگرد و به‌منظور پشتیبانی عملیات اصلی انجام دادند دشمن را تا سه كیلومتری سوسنگرد عقب راندند.
طی این عملیات 25 دستگاه تانك و نفربر از تجهیزات و جنگ‌افزارهای دشمن منهدم و 20 دستگاه تانك و نفربر از آن‌ها به غنیمت رزمندگان ایرانی درآمد. هم‌چنین در این عملیات 300 تن از نیروهای دشمن كشته و زخمی شده و یا به اسارت نیروهای خودی درآمدند.
در این عملیات یك گردان زرهی عراق به‌نام الكندی تماماً به غنیمت نیروهای خودی درآمد و دشمن توانست تنها یك تانك خود را از مهلكه نجات دهد.