پل نادری

پل نادری

پل نادری

تاریخ عملیات: ۲۳ مهر ۱۳۵۹
تعداد مشاهده: ۹۷۹
نام عملیات: پل نادری
زمان عملیات: 1359/7/23
مكان عملیات: محور جنوبی جنگ در غرب شهرهای دزفول و اندیمشك
ارگان‌های عمل‌كننده : نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تلفات دشمن: صدها(کشته، زخمی، اسیر)
اهداف عملیات: بیرون راندن دشمن از غرب رودخانه كرخه و تأمین مرز بین‌المللی

درسی سنگین برای آینده جنگ:
در نخستین روزهای هجوم سراسری ارتش عراق به خطوط مرزی ایران، عملیات پل نادری صورت گرفت. طی این حمله محدود كه در روز 23 مهرماه سال 59 به‌منظور رویارویی و عقب راندن دشمن تا پشت خط مرزی آغاز شد، سه تیپ پیاده و یك گروهان زرهی از ارتش از غرب شهرهای دزفول و اندیمشك، در محور جنوبی جنگ وارد عمل شدند ولی علی‌رغم پیش‌بینی فرماندهان نیروی زمینی ارتش، این یورش پیروزی قابل‌توجهی به بار نیاورد.
در عملیات پل نادری پیش‌بینی شده بود با بیرون راندن دشمن از غرب رودخانه كرخه، حفاظت از مرز بین‌المللی تأمین گردد. هم‌چنین در نظر بود با پیشروی به‌سوی منطقه حلفاییه و چزابه عقبه نیروهای عراقی در این مناطق و شهرهای بستان و سوسنگرد بسته شود كه در نتیجه این محاصره احتمالی، مناطق مذكور نیز از اشغال دشمن خارج شود. اما ضعف در برآورد و طراحی عملیات سبب ناكامی نیروهای خودی شد.