حسین‌بن علی(ع)

حسین‌بن علی(ع)

حسین‌بن علی(ع)

تاریخ عملیات: ۲۶ شهريور ۱۳۶۱
تعداد مشاهده: ۷۷۱
نام عملیات: حسین‌بن علی(ع)
زمان عملیات: 1361/6/26
مكان عملیات: منطقه عملیاتی میمك در جبهه میانی
رمز عملیات: یا جواد‌الائمه(ع)
نوع تک: محدود
تلفات دشمن: 1000 نفر كشته، زخمی و اسیر
ارگان‌های عمل‌كننده: سپاه و ارتش با همراهی عشایر منطقه
اهداف عملیات: انهدام نیروهای عراقی و کاهش روحیه و توان رزمی آنان

گرفتن زهر چشم از دشمن:
عملیات محدود حسین‌بن علی(ع) روز 26 شهریور ماه 1361 در جبهه میانی و منطقه عملیاتی میمك توسط نیروهای سپاه پاسداران و پشتیبانی ارتش، با هدف انهدام نیروهای عراقی و كاهش روحیه و توان رزمی آنان صورت گرفت. نقش عشایر در هجوم به دشمن چشمگیر بود كه در نتیجه آن، شماری خودرو زرهی و سلاح سنگین و نیمه‌سنگین دشمن منهدم و بیش از 1000 تن از نیروهای عراق كشته و زخمی شدند.
در این عملیات محدود كه با رمز یا جوادالائمه آغاز شده بود، دشمن در اضطراب فرو رفت و بیم حمله دوباره را در خود احساس كرد.