مولای متقیان

مولای متقیان

مولای متقیان

تاریخ عملیات: ۰۱ اسفند ۱۳۶۰
تعداد مشاهده: ۵۵۴
نام‌ عمليات: مولاي‌ متقيان- جنگ‌ چزابه‌
زمان‌ عملیات: 1360/12/1
مكان‌ عملیات: منطقه‌ عملياتي‌ شوش‌ دانيال - محور جنوبي‌ جنگ‌
مدت‌ عملیات: دو هفته‌
رمز عمليات: يا علي ادركني
فرمانده عمليات: سردار حسن‌ باقري‌
تلفات‌ دشمن:‌ 4600(كشته، زخمي‌ و اسير)
ارگان‌ عمل‌كننده: سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌اسلامي‌
اهداف‌ عمليات: دفع‌ پاتك‌ سنگين‌ دشمن‌ در منطقه‌ چزابه‌ و توقف‌ حمله‌ و پيشروی آن‌ها .
نيروهاي عمل‌كننده: لشگر 64 اروميه(ارتش)‌ در منطقه حاج عمران و ارتفاع 2519 و با حضور 9 گردان پياده شد.

شرح عمليات‌ مولاي‌ متقيان‌:
اين‌ عمليات‌ دو هفته‌ به‌ طول‌ انجاميد و خسارات‌ قابل‌‌توجهي‌ به‌ يگان‌هاي‌ تقويت‌شده‌ ارتش‌ صدام‌ وارد آمد. تنها ثمره حمله‌ عراق‌ به‌ چزابه‌ اين‌ بود كه‌ عمليات‌ سراسري‌ و گسترده‌ «فتح‌المبین» يك‌ ماه‌ به‌ تعويق‌ افتاد. ارتش‌ عراق‌ در عمليات‌ شكست‌ حصرآبادان‌ اعلام‌ كرده‌ بود كه‌80 تن‌ و در عمليات‌ «طريق‌ القدس» 34 نفر كشته‌ داده‌ است، ولي‌ در نبرد چزابه‌ شمار تلفات‌ انساني‌ خود را200 نفر اعلام‌ نمود. اين‌ تفاوت‌ آمار، شمار تلفات‌ فراوان‌ عراق‌ در چزابه‌ را مي‌رساند. علي‌رغم‌ اين‌ ادعا، دشمن‌ در اين‌ عمليات‌4600 كشته، زخمي‌ و اسير داشت.
دشمن‌ در جمع‌‌بندي‌ اطلاعات‌ حاصله‌ خود، بويژه‌ توسط‌ ماهواره‌هاي‌ آمريكايي، به‌ اين ‌نتيجه‌ رسيده‌ بود كه‌ ايران‌ بزودي‌ در منطقه‌ «دزفول‌- شوش» عمليات‌ بزرگي‌ انجام‌ خواهد داد. از اين‌رو استحكامات‌ و تمركز شديد نيرو را در شوش‌ ايجاد كرد و ميادين‌ مين‌ را وسعت‌ داد. هم‌چنين‌10 تيپ‌ مستقل‌ به‌ همراه‌ چند تيپ‌ «جيش‌ الشعبي» بر دو لشكر تقويت‌ شده‌اش‌ در منطقه‌ افزود و براي‌ پيش‌دستي‌ در تاريخ‌ 17بهمن‌ ماه‌ 1360، حمله‌ خود را با شديدترين‌ آتش‌ توپخانه‌ و بمباران‌هاي‌ بي‌وقفه‌ هوايي‌ شروع‌ كرد.

اهداف اين حمله بدين شرح بود:
1- صرف شدن نيروهاي اسلام و به‌هم ريختن سازماندهي براي جلوگيري از عمليات فتح‌المبين.
2- گرفتن زمان و عقب انداختن عمليات،كه در اين فرصت به‌دست آمده سيستم دفاعي نيروهايش را تقويت نمايد.
3- در صورت موفقيت در بستان جبهه فعال جديدي را مقابل ايران گشوده و با گرفتن ابتكار عمل از عمليات ايران جلوگيري كند.
4- از نظر جنگ افزار و مهمات ايران را وادار به مصرف و استهلاك نمايد. با حمايت شديد نيروي هوايي و آتش بسيار سنگين توپخانه قواي عراقي دست به پيشروي مي‌زنند و با مقاومت جانانه نيروي سپاه و بسيج مواجه شدند.
اين‌ حمله‌ عراق‌13 روز به‌ درازا كشيد و دشمن‌ بي‌محابا مهمات‌ و تجهيزات‌ خود را صرف‌ نبرد در چزابه‌ كرد، اما با مقاومت‌ سرسختانه‌ نيروهاي‌ ايراني‌ روبرو شد.
در مقابل‌ نيروهاي‌ خودي‌ با انجام‌ عمليات‌ «مولاي‌ متقيان» معروف‌ به‌ جنگ‌ چزابه‌ با رمز «يا علي ادركني» به‌ فرماندهي‌ سردار حسن‌ باقري‌ در يكم‌ اسفند ماه‌ 1360 با چهار گردان‌ كه‌ فرماندهي‌ يكي‌ از گردان‌ها را خود شهيد باقري‌ به‌عهده‌ گرفته‌ بود، انجام‌ شد و تلاش‌هاي‌ دشمن‌ عقيم‌ ماند. طي اين عمليات، شهيد باقري‌ ضربات مهلكي بر نيروهاي دشمن وارد و مسئله چزابه را براي هميشه حل كرد. حماسه چزابه چنان بود كه حضرت امام(رحمت‌الله عليه ) آن را الگو قرار داده و براي رزمندگان پيام تبريك فرستادند.