فتح 1

فتح 1

فتح ۱

تاریخ عملیات: ۱۹ مهر ۱۳۶۵
تعداد مشاهده: ۷۵۸
نام‌ عملیات: فتح‌ 1(نفوذی‌-انهدامی)
زمان‌ عملیات: 1365/7/19
مكان‌ عملیات: منطقه‌ كركوك‌ عراق‌- در عمق‌150 كیلومتری‌ جبهه‌ شمالی‌ دشمن‌
مدت‌ عملیات: 2 روز
نوع تك: نامنظم
رمز عملیات: یا زینب(س)
تلفات‌ دشمن:‌ 600 نفر
ارگان‌های‌ عمل‌كننده: نیروی‌ زمینی‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با همكاری‌ معارضان‌ كرد عراق‌
استعداد نیروهای درگیر: ایران؛ 2 گردان نیروی ویژه، 1 گردان ادوات و 2 گردان از نیروهای اتحادیه میهنی كردستان عراق، عراق؛ نامشخص
اهداف‌ عملیات: دسترسی‌ و ضربه‌ به‌ مراكز اقتصادی‌ و نظامی‌ دشمن‌ و انهدام‌ آن، وارد كردن خسارت در عمق و ممانعت از تمركز قوای عراق در جبهه‌ها

انهدام‌ مراكز نظامی‌- اقتصادی‌ كركوك‌:
از آن‌ زمان‌كه‌ همكاری‌ با معارضان‌ كرد عراقی، به‌‌ویژه‌»اتحادیه‌ میهنی‌ كردستان‌ عراق» به‌ رهبری‌»جلال‌ طالبانی» مدنظر فرماندهان‌ عالی‌ جنگ‌ در ایران‌ قرار گرفت‌ و به‌‌دنبال‌ آن‌ قرارگاه‌ برون‌‌مرزی‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌نام‌ قرارگاه‌ رمضان‌ بدین‌‌منظور تقویت‌ شد، سلسله‌ عملیات‌های‌»فتح» برای‌ نفوذ و ضربه‌ در عمق‌ جبهه‌ و خاك‌ دشمن‌ طراحی‌ گردید.
نخستین‌ قدم‌ عملی‌ در این‌ راه‌ با اجرای‌ عملیات‌»فتح1» در منطقه‌ كركوك‌ كردستان‌ عراق‌ برداشته‌ شد.
شهر كركوك‌ در عمق‌150 كیلومتری‌ خاك‌ عراق، در محور شمالی‌ جبهه‌ دشمن‌ واقع‌ شده‌ است‌ و دسترسی‌ به‌ نقاط‌ حساس‌ آن‌ كاری‌ فوق‌العاده‌ سخت‌ و مستلزم‌ تدابیری‌ علمی‌ و نظامی‌ بود.
در این‌ عملیات‌ با توجه‌ به‌ خطرناك‌ و حساس‌ بودن‌ طرح، بزرگ‌ترین‌ بستر همیاری‌ نیروهای‌ ایرانی‌ و معارضان‌ عراقی‌ مهیا شد. بر این‌ اساس‌ دو یگان‌ از نیروهای‌ سپاه‌ پاسداران‌ به‌ شمال‌ و جنوب‌ كركوك‌ نفوذ كرده‌ و با استفاده‌ از تمهیدات‌ اتحادیه‌ میهنی‌ كردستان‌ عراق، خسارات‌ فراوانی‌ را به‌ تأسیسات‌ اقتصادی‌ و نظامی‌ دشمن‌ وارد ساختند.
زمان‌ نهایی‌ عملیات‌ كه‌ باید ضربه‌ اصلی‌ به‌ دشمن‌ وارد می‌شد، با رمز«یازینب(س)» در روز 19 مهرماه‌ سال‌65 آغاز شد. طی‌ دو روز تأسیسات‌ پالایشگاه‌ كركوك، واحد بهره‌برداری‌ نفت‌ شماره‌ یك، نیروگاه‌ حرارتی‌ برق‌ كركوك، سه‌ پایگاه‌ موشكی‌ زمین‌ به‌ هوا، تأسیسات‌ تفكیك‌ نفت‌ و گاز«حمبور» در جنوب‌ كركوك، «جبل‌ بور» و«شوار» منهدم‌ و هم‌زمان‌ با آن‌ مراكز استراق‌ سمع‌ و جاسوسی‌ الكترونیكی‌ و پارازیت‌ دشمن‌ در منطقه‌»سقزلی» از بین‌ برده‌ شد.
در جریان‌ این‌ عملیات‌ برق‌آسا و با اجرای‌ آتش‌ بر روی‌ قرارگاه‌های‌ سپاه‌ یكم‌ و لشگر هشتم‌ این‌ مراكز نظامی‌ خسارات‌ فراوانی‌ دیدند و پیامد آن‌ نیز پادگان‌»دارامان» ارتش‌ عراق‌ بكلی‌ ویران‌ شد. از مهم‌ترین‌ دستاوردهای‌ این‌ عملیات‌ نفوذی‌ و انهدامی، انهدام‌ مقر سازمان‌ امنیت‌ عراق‌ و عناصر ضدانقلاب‌ سازمان‌ منافقین‌ خلق‌ ایران‌ را می‌توان‌ نام‌ برد. هم‌چنین‌ دو پایگاه‌ دشمن‌ بر بلندی‌های‌»دوملان» به‌ همراه‌ تأسیسات‌ نفتی‌»باباگرگر» در شمال‌‌غربی‌ شهر كركوك، ایستگاه‌ راه‌آهن‌»كوره» در جنوب‌غربی‌ كركوك، مركز ذخیره‌ و پمپاژ نفت«كیوان» و یك‌ فروند چرخبال‌ دشمن‌ منهدم، صدها تن‌ از نیروهای‌ رزمی‌ و حفاظتی‌ آنان‌ كشته‌ و زخمی‌ و ده‌ها تن‌ نیز به‌ اسارت‌ نیروهای‌ خودی‌ درآمدند.
در بهار سال 1365 شورای‌عالی دفاع، همکاری سپاه با کردهای معارض عراقی را تصویب کرد و از آن پس همکاری قرارگاه رمضان با آن‌ها تقویت شد. عملیات فتح 1 بزرگ‌ترین بستر همکاری قرارگاه رمضان و اتحادیه میهنی کردستان عراق-تا آن روز- بود. در این عملیات که سپاه آن را طراحی و اجرا کرد، دو یگان تکاور سپاه به عمق 150 کیلومتری در شمال و جنوب کرکوک نفوذ کردند و درحالی‌که از تمهیدات اتحادیه میهنی کردستان عراق برخوردار بودند، این خسارت‌ها را به دشمن وارد آوردند.
- انهدام تأسیسات پالایشگاه کرکوک
- انهدام واحد بهره‌برداری شماره 1
- انهدام نیروگاه حرارتی برق کرکوک
- انهدام سه پایگاه موشکی زمین به هوا
- انهدام تأسیسات تفکیک نفت و گاز جمبور و جبل پور و شوارو
- انهدام مرکز استراق سمع و جاسوسی الکترونیکی و پارازیت عراق در منطقه سقزلی
- اجرای آتش روی قرارگاه‌های سپاه یکم و لشگر هشتم
- انهدام پادگان دارامان
- انهدام مقر سازمان امنیت عراق و مقر عناصر سازمان منافقین