فتح 3

فتح 3

فتح ۳

تاریخ عملیات: ۲۴ آبان ۱۳۶۵
تعداد مشاهده: ۵۵۸
نام‌ عمليات: فتح‌ 3(هجومي)
زمان‌ عملیات: 1365/8/24
مكان‌ عملیات: منطقه‌ زاخو - دهوك‌ در عمق‌300 كيلومتری جبهه‌ شمالي‌ جنگ‌
تلفات‌ دشمن‌: 500(كشته، زخمي‌ و اسير)
ارگان‌های عمل‌كننده: نيروهای قرارگاه‌ رمضان‌ از سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و معارضان‌ كرد عراقي‌
اهداف‌ عمليات: ضربه‌ به‌ مراكز پشتيباني‌ و عقبه‌ دشمن

تهاجمي‌ به‌ عقبه‌ دشمن:
سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ با نزديك‌ شدن‌«اتحاديه‌ ميهني‌ كردستان‌ عراق» به‌ رهبری«جلال‌ طالباني» به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و درپي‌ تشكيل‌ قرارگاه‌«رمضان»، به‌ برنامه‌ريزی حركت‌های نامنظم‌ در داخل‌ خاك‌ عراق‌ پرداخت. همكاری با اين‌ اتحاديه‌ مي‌توانست‌ در راستای حركت‌ قرارگاه‌ رمضان‌ مفيد و مؤثر باشد و در همين‌ رابطه‌ سلسله‌ عمليات‌های نامنظم‌ فتح‌ پايه‌ريزی شد.
در همين‌ راستا عمليات‌«فتح‌3» در تاريخ‌24 آبان‌ماه‌ سال‌1365 در جبهه‌ شمالي‌ به‌ اجرا درآمد. نيروهای عمل‌‌كننده‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ با همكاری معارضين‌ عراقي‌ و نفوذ به‌ عمق‌300 كيلومتری خاك‌ عراق‌ در منطقه«زاخو- دهوك» درشمال‌ عراق، ضمن‌ كشته‌ و زخمي‌ ساختن‌500 تن‌ از نيروهای عقبه‌ دشمن، مقر لشگر38 عراق‌ و شماری تانك‌ و زره‌پوش‌ و20 خودرو نظامي‌ را منهدم‌ ساخته‌ و به‌ مراكز دولتي، مخازن‌ سوخت، گمرك‌ و ترمينال‌ بارگيری نفت‌ زاخو، مراكز نظامي‌ و دولتي‌ شهر«حي‌صدام» عراق‌ و چند مركز دولتي‌ شهر دهوك‌ آسيب‌ كلي‌ وارد آورده‌ و يك‌ فروند چرخبال‌ را نيز ساقط‌ كردند.