والفجر 7

والفجر 7

والفجر ۷

تاریخ عملیات: ۰۱ بهمن ۱۳۶۳
تعداد مشاهده: ۴۹۱۰
نام عملیات: والفجر 7
زمان عملیات: 1363/11/1
مکان عملیات: مناطق زید و کوشک در شمال ایستگاه حسینیه 

عملیات انجام نشده والفجر ۷ قرار بود در سال ۱۳۶۳ در مناطق زید و کوشک در شمال ایستگاه حسینیه انجام شود که به علت موقعیت منطقه و استحکامات دشمن و از همه مهم‌تر به علت رها کردن آب در منطقه توسط دشمن، امکان اجرای آن به وجود نیامد.